Kontakt

Här kan du kontakta oss direkt utan att gå via ett e-postsystem.

Forskarutbildningskoordinatorer

De administrativa göromålen i samband med utbildning på forskarnivå handhas av forskarutbildningskoordinatorerna:

  • Caroline Nordquist (frågor om individuella studieplanen (ISP) och registrering av ISP i LADOK, intyg),
  • AnnaLena Hållner (process vid antagning samt anmälan till disputation/lic) och
  • Angelica Brink (inrättande av nya kurser, tillgodoräknanden och registrering i LADOK).

Vill du skicka post är adressen:

Kungliga Tekniska högskolan
Skolan för datavetenskap och kommunikation
Forskarutbildningsadministrationen
Lindstedtsvägen 3, plan 4
100 44 Stockholm

Vill du skicka internpost (bruna kuverten):

FU-ADM, LV3
Facket heter: FU-ADM - Doctoral studies Adm.

Vill du skicka e-post är adressen: 

fu-adm@csc.kth.se

Vid kursregistrering: ladok-rapp@csc.kth.se

Kontaktformulär

Att tänka på när du kontaktar oss via detta formulär:

  • Beskriv vad du vill ha hjälp med.
  • Tala om vem du är.

* Obligatoriska fält

Till sidans topp