Examination, SU

Disputationer ska äga rum under perioden 15 augusti – 15 juni och det är viktigt att du bokar tid via SU:s hemsidan (länk). Spikningstiden får inte inkludera tiden utanför godtagbar period för disputation. Läs igenom hela tidsplanen och börja planera därefter.

SU:s riktlinjer för disputation

Din anmälas sänder du till forskarutbildningsadministrationen på CSC-skolan men övriga administrativa göromål sköts av SU:s administration. Det är därför viktigt att du läser Stockholms universitets riktlinjer för disputation.
SU - Naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för disputation

Disputera vid Stockholms universitet

Anmälningshandlingar vid examination

Respondenten sänder in, med hjälp av handledaren, följande blanketter inför disputationen:

  1. Förslag till disputation
  2. Summering av kvalitetsgranskning för licentiat- och doktorsavhandling (FO-SUKV.doc)
  3. En slutgiltig individuell studieplan

1. Använd SU:s blankett (1) för förslag till disputation -  SU - disputationsanmälan
2. KTH:s blankett för (2) kvalitetsgranskning av avhandling - KTH Blankettarkiv

3. Studieplanen - Individuell studieplan (PDF)

Till sidans topp