Distribution och mottagarlistor

Checklista

​1. Distributionslistan är den formella blankett du finner länkad på denna sida. Fungerar inte länken kan du gå in i   KTH:s blankettarkiv .

2. Ange samtliga mottagare i blanketten som anges i den lista ditt forskarämne tillhör (till vänster listas dessa). Det är även ok att skriva ut sidan på mottagare och bifoga med blanketten om så önskas.

3. Sänd listan till forskarutbildningsadministrationen eller direkt till skolchef i ett tidigt skede då distributionslistan måste vara mottagarna tillhanda senast tre veckor före disputationsdagen. Denna blankett måste signeras av skolchef.

4. Forskarutbildningsadministrationen kommer att meddela dig när din distributionslista är godkänd och sedan behålla den för arkivering.

5. Avhandlingen ska tryckas i minst 30 ex. Avhandlingen och sammanfattningen (spikblad) sänds till mottagarna i mottagarlistan.

6. Utöver listan hänger du ytterligare ett exemplar av din avhandling i trädet på LV3, plan 4 vid entrén.

7. Har du inte möjlighet att göra detta själv kan du istället skicka ett extra exemplar till forskarutbildningsadministrationen så ordnar vi det.

8. För posthantering, se mottagarlistorna. Önskar du etiketter för skolutskicken, meddela Servicecenter service@csc.kth.se, så kan de förbereda dessa åt dig.

9. Packa de avhandlingar (tillsammans med spikblad) som ska utanför KTH i vadderade kuvert. Kuverten skall förses med frankeringslapp, CSC-stämpel samt adress till mottagare. De avhandlingar som ska internt på KTH kan läggas i internpostkuvert. 

10. Alla utgående kuvert lämnas till Servicecenter, LV3, plan 4.

Till sidans topp