Byte av examensbenämning till filosofie doktor

Byte av examenbenämning

Tänk på att ett beslut om annat förled ska ha fattats av forskarutbildningsansvarig senast 5 veckor före avsett datum för licentiatseminarium eller disputation.

Fyll i och lämna in blanketten för byte till forskarutbildnindgsadministrationen. Ansökan om annat förled än teknologie på examen på forskarnivå

Mer information kring vilka regler som gäller finner du i regelverket:

Kontaktinformation för forskarutbildnindgsadministrationen.

Till sidans topp