Examination

Regler för disputation och licentiatexamen består av de föreskrifter som gäller vid KTH samt gällande regler vid CSC.

Det första du bör göra är ta reda på om ditt tilltänkta datum är ledigt.

Förhandsboka datum

Kontrollera om din planerade tid finns ledig i forskarutbildningsadministrationens  kalenderinnan du kontaktar forskarutbildningsadministrationen.

Licentiatseminarium och disputation skall alltid förhandsbokas av forskarutbildningsadministrationen via fu-adm@csc.kth.seför att undvika för många bokningar på samma dag. Ange planerad tid och datum i bokningen. Max 2 disputationer/lic får ske samma tid förutsatt att de tillhör olika program.

I bokningen ska du ange:

  1. Vilket datum du vill boka,
  2. Vilket klockslag,
  3. Hur länge disputationen/licentiatseminariet förväntas hålla på.

Alla bokningar märks upp med "tentative" i kalendern fram till att anmälningshandlingarna blivit godkända av FA. Bokning av lokal för disputation samt licentiatseminarium sker genom KTHs Lokalbokning.

Den officiella terminen på KTH för utbildning på forskarnivå är 15 augusti - 20 december och 7 januari - 15 juni.

Anmälningshandlingar

De handlingar som ska skickas till forskarutbildningsadministrationen är:

Övriga handlingar

När det är dags att sända ut din avhandling måste du lista samtliga mottagare i distributionslistan. Samtliga listor med minimumkrav på mottagare finner du här.

I det fall någon länk är trasig hittar du även samtliga blanketter i KTH:s blankettarkiv   KTH:s blankettarkiv.

Tidsplaner

Läs igenom berörd tidsplan för att få en bild av vad som behöver genomföras före din examination.

Praktikaliteter

Servicecenter kan hjälpa dig med detaljerna kring din disputation eller licentiatseminarium.
De erbjuder hjälp med bland annat: catering, resor och hotell, blommor, present och diplom.
För mer information, gå till Servicecenters sidor -

Till sidans topp