Årets medarbetare

Priset tilldelas till en medarbetare vid skolan för datavetenskap och kommunikation för förtjänstfull gärning som signifikant bidragit till skolans utveckling.

Priset tilldelas till en medarbetare vid skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) för förtjänstfull gärning som signifikant bidragit till skolans utveckling. Särskilt beaktas uthålligt och målmedvetet genomförande av insatser inom den egna professionen som bidrar till skolans utveckling som attraktiv miljö för personal och studenter.

Priset är en direkt efterföljare till den Handklaveret, som utdelades under åren 2009-2011.

Stadgar

  • Priskommittén utser pristagare och den består av lilla ledningsgruppen med skolchefen som ordförande.
  • Priset består av ett diplom och delas ut en gång årligen.
  • Prismotivering skall offentliggöras.
  • Kandidater kan nomineras av vem som helst, men kommittén bör inför beslutet särskilt höra studentrepresentanter och studierektorer vid skolan.
  • Kommittén kan ändra stadgar vid det årliga beslutssammanträdet.

Instiftande

Detta vandringspris instiftades med anledning av Anders Askenfelts och Gunnar Julins 60 års födelsedagar 2009 och utdelades för första gången detta år och har sedan dess utvecklats i enlighet med de ursprunglig intentionerna.

Så här nominerar du 

Nomineringsförslag med tillhörande kort motivering skickas via e-post till priskommitte@csc.kth.se senast den 31 maj 2017.

Pristagare 

2016 Timjan Neander och Ann Seares

"Timjan is a structured, skillfully independent and responsible person who solves problems in a smooth way, both as a whole and in detail. The person personalizes the effort to work with short paths between different parts of the organization to achieve quality in a rational way. The door of the person’s room feels extra open, and the person brings a lot of energy to the office and has a laughter that both infects and spreads in the corridors. Finally, the person is clear in the communication and is an excellent dialogue partner.”

"Ann creates, in a positive and human manner, forums and opportunities for conversations between different groups and departments. These dialogues create a very nice development. The person is also ambitious and interested in learning more and developing different areas. The person gives the answers that are needed and succeeds in creating proximity throughout the organization.”

2015 Ann-Sofie Sjöberg

Ann-Sofie Sjöberg har på kort tid kommit att representera servicecentrets anda av professionellt, snabbt och vänligt bemötande. Vem som än dyker upp med en fråga - student, personal eller besökare - får alltid bra hjälp vidare av Ann-Sofie Sjöberg. Att Ann-Sofie Sjöberg också är en pålitlig, rak och trevlig arbetskamrat förstärker motivet till att utnämna henne till årets medarbetare 2016. 

2014 Mårten Björkman

Likt Atlas bär Mårten det närmast omänskliga uppdraget som studierektor i datalogi på sina axlar. Han gör det med stor ansvarskänsla, pondus och omtanke om såväl kurser som lärare. Mårten är en sann medarbetare i ordets rätta bemärkelse, som alltid sätter sitt studierektorsuppdrag främst. 

2013 Mariann Berggren

"13 years ago an employee who has made a change travel within the school started at CSC. Knowledge and awareness of the majority of research departments, central operations and management in finance, personnel and travel. Now, development and innovation in the Service Center – that is Mariann.

Mariann is the rock that we can lean on, she has a great sense of service, calm and confidence in the responsibilities. Mariann is a team player and gives energy to the Service Center. "

2012 Kerstin Lagerstedt, HR

“Kerstin Lagerstedt är en medarbetare som tack vara sitt stora kunnande, sin struktur och ansvarstagande säkerställer en god ordning inom administrationen. Att Kerstin sedan är lyhörd, har många idéer och vill utveckla verk- samheten gör att hon bidrar till stabens och HR-enhetens utveckling på ett positivt sätt. Kerstin och den anda hon arbetar i är väl värd att bli årets medarbetare.”

2011 Harriett Johansson

Priset går till Harriett med motiveringen:

Harriett, du är alltid hjälpsam och vänlig. Det är lätt att prata med dig och du lyssnar. Du tar hand om och löser det man ber om även om du redan har väldigt mycket annat att göra. Du arbetar bra med både alla administratörer, vaktmästeriet och med alla på avdelningen. Du är omtänksam och ser till andra. Du ser till att verksamheten fungerar i det vardagliga arbetet.

Vandringspriset utgörs av ett dragspel – det professionella och glädjespridande handklaveret. Harriett står på tur att få en lektion i dess handhavande 

 2010 Systemgruppen

De nominerade var: Kerstin Frenckner, Systemgruppen, Ingrid Melinder, Caroline Nordqvist

Priset går till Systemgruppen med motiveringen:
Som exponenter för modern god teknologi som hjälper oss utan att vi begriper tekniken.
Man möter alltid positiva personer vid disken, man får alltid låna en projektor även om man glömt boka på nätet, och konton till glömska studenter fixas i realtid.
Dessutom gör system-personerna säkert en massa svåra saker som vi knappt märker och inte ens förstår och utan vilka våra system snabbt skulle ruttna. Men som kund märker man bara att det fungerar, vilket är precis det utmärkande för god teknologi.

2009 Irene Hanke

De nominerade var: Margareta Andolf, Irene Hanke och Friskvårdsombuden

Priset går till Irene Hanke med motiveringen:

Irene Hanke, utbildningsadministratör på CSC, arbetar oförtrutet med att göra skolans studentexpedition effektivare genom att införa nya och bättre rutiner.
Irenes initiativ och problemlösning gör lärarnas arbete enklare och roligare, och skapar därmed en bättre miljö för både studenter och personal. Irene har också stenkoll på vår arkivering något som uppmärksammas långt utanför skolans gränser.
Vandringspriset utgörs av ett dragspel – det professionella och glädjespridande handklaveret. Irene blir den förste att få en lektion i dess handhavande.

Till sidans topp