Årets övningsassistent

Priset "Årets övningsassistent" utdelas till en övningsassistent som gjort förtjänstfulla insatser inom grundutbildningen vid skolan för datavetenskap och kommunikation.

Priset utdelas till en övningsassistent som gjort förtjänstfulla insatser inom grundutbildningen vid skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC).

Pristagare har särskilt främjat studenternas inlärning, genom stort engagemang och pedagogisk förmåga. Priset är en direkt efterföljare till Upplysningens gröna drake som utdelades under åren 2001-2012.

Stadgar

  • Priskommittén utser pristagare och den består av lilla ledningsgruppen med skolchefen som ordförande.
  • Priset utdelas en gång årligen.
  • Priset består av ett diplom.
  • Prismotivering skall offentliggöras.
  • Kandidater kan nomineras av vem som helst, men kommittén bör inför beslutet särskilt höra studentrepresentanter och studierektorer vid skolan. 
  • Kommittén kan ändra stadgar vid det årliga beslutssammanträdet.

Instiftande

Priset instiftades ursprungligen med anledning av Gerd Erikssons sextioårsdag 2001. 

Så här nominerar du 

Nomineringsförslag med tillhörande kort motivering skickas via e-post till priskommitte@csc.kth.se​ senast 31 maj 2017.

Pristagare

2016 Akshaya Thippur 

According to his students, the teaching assistant of the year, Akshaya Thippur, is a harsh, very intimidating big bear TA, who really scares them with boot camp level tutorials in which all are forced to participate actively. The students do however appreciate how much they learn from the tutorials and are impressed by the engagement that he shows in each student’s learning. These views are seconded by the course responsible, who adds that Akshaya takes a much appreciated overall responsibility for the functioning of the course. 

2014 Filip Roséen

Filip is a role model for CSC’s teaching assistants. He has made great contributions to update the course Program System Construction Using C++ to what is currently in fashion and with this 24/7 support line for students he truly embodies commitment. 

2013 Johannes Stork, CVAP

"Johannes sets high standards, both on students and on himself. He works actively with course development and cares about justice and fair play. In short a good candidate for a cloning experiment!" 

2012 Peter Boström – ”Lemming”

“Peter Boström, även kallad Lemming, har varit en fantastisk övningsledare i flera kurser i grundläggande programmering. Studenterna upplever att han alltid är tillgänglig - för alla som behöver hjälp - och med glädje svarar på alla frågor så att man förstår. Lemming sprider både glädje och kunskap till studenterna.”

2011 Andreas Lundblad

Motivering för 2011 års mottagare:

En bra övningsassistent är både studenternas och föreläsarens bästa vän. I logikkursen har Andreas varit en pålitlig klippa för både kursledare och kursdeltagare och hans engagemang har varit allra störst för dem som halkat efter ett år eller fler. Dem har han hållit kvällskurs för! Andreas har gett så många så mycket upplysning att hans namn nu för alltid ska inristas vid foten på Upplysningens Gröna Drake.

2010 Linda Chowdhury

Och de nominerade är:
Linda Chowdhury, Sara Zahedi, Andreas Lundblad, Robin Helly, Elina Eriksson

Årets pristagare är Linda Chowdhury med motiveringen:
Hon är övningsassen som av alla andra studenter anses vara "bättre än läraren”, "grym på att förklara och reda ut", m.m.
Hon är studenten som tar över undervisningen, till och med på en kurs hon själv just nu går istället för att ett undervisningstillfälle ställs in då läraren var sjuk, och lämnar ett protokoll med en redovisning av hur det gick och gick till då läraren kommit tillbaka.
Hon är den borne ledaren med en mjuk ledarstil och samtidigt utstrålar en auktoritet som inte ifrågasätts utan snarare uppskattas.
Hon är övningsassistenten som på allmän fråga till alla kursens övningsassistenter om idéer och förslag skickar ett 52-sidigt dokument som är så bra hopkommet att det får bli modell för årets övningar på kursen (bättre än lärarens - återigen - eftersom studentperspektivet är tydligare)

2009 Rodrigo Vilela de Abreu

De nominerade var: Rodrigo Vilela de Abreu och Linda Chowdhury

Motivering för 2009 års mottagare, "Rodrigo Vilela de Abreu, med stor erfarenhet från skolor i flera världsdelar, har en rik repertoar av undervisningsidéer som han provar, praktiserar och förmedlar. Hans sätt att leda övningar får teknologerna att jobba aktivt och självständigt. Rodrigos entusiasm och höga förväntningar smittar av sig på kollegor och studenter och skapar en positiv lärmiljö, något som förtjänar namnet ristat vid den gröna drakens fot".

2008 Leo Giertz

De nominerade var: Leo Giertz, Henrik Holst och Gleb Zevkov.

Draken-priset 2008 för förtjänstfull insats i grundutbildningen vid CSC tilldelades Leo Giertz med motiveringen “Att aktivera teknologerna är något som även våra bästa lärare brukar gå bet på. Men Leo lyckas med det och därmed har han gjort sig förtjänt av att få sitt namn inristat vid den gröna drakens fot”.

2007 Anders Lindström

De nominerade var: Anders Lindström och Pontus Stenetorp.

Draken-priset 2007 för förtjänstfull insats i grundutbildningen vid CSC tilldelades Anders Lindström med motiveringen “ Tre år i rad har Anders nominerats till Drakenpriset för ypperlig handledning av nummelabbar i grundkurserna och i fortsättningskursen Tilnum1. Och även för kursledarna har han varit en stor tillgång - pålitlig, kunnig, noggrann och en som alltid ställer upp med gott humör.”

2006 Carina Edlund

Priset går till Carina Edlund, övningsassistent i numeriska metoder. Carina Edlunds popularitet som övningsassistent och handledare i numerik är stor. Hon aktiverar åhörarskaran med frågor och om någon svarar för raskt undrar hon "Är du säker på det?" som ger tillfälle till eftertanke även hos dem som inte hann svara första gången. När laboranter har kört fast är hon alltid mån om att få veta hur de har tänkt och bygga vidare på den förståelse som finns. Carina är värd att få sitt namn inristat vid foten av upplysningens gröna drake.

2005 Magnus Rosell

Priset går till Magnus Rosell, övningsass i datalogi. I fyra år har Magnus Rosell varit övningsassistent och handledare i många olika kurser. Studenterna tycker alltid att han är jättebäst, till förtret för kollegerna som får stå med glest besatta salar. Med en så stor supporterskara måste Magnus vara värd att få sitt namn inristat vid foten av upplysningens gröna drake.

2004 Per-Olov Åsén

Priset går till Per-Olof Åsén, övningsass i numerisk analys. En bra övningsassistent är både studenternas och föreläsarens bästa vän. Båda grupperna intygar att P-O Åsén inte bara är bra utan helt enkelt jättebra. "Han tycks ha förstått att det är första gången vi läser det här ämnet", var en kommentar i kursvärderingen. Ja, P-O tycks ha förstått det mesta om hur en bra lärare ska vara, och som tack för det har vi graverat in hans namn vid foten av upplysningens gröna drake.

2003 Fredrik Niemelä

Priset går till Fredrik Niemelä, övningsass i datalogi. Fredrik Niemelä är inte bara programmerare i stjärnklass; han vill helst göra sina medmänniskor till lika goda hackare som han själv Teknologkommentar: Varje övning i ADK-kursen var ett race i inlärning. Som övningsassistent och som kursadministratör har Fredrik med framgång prövat egna idéer, och som tack för det ristar vi nu in hans namn vid foten av upplysningens gröna drake.

2002 Andreas Atle

Priset går till Andreas Atle, övningsass i Numme, doktorand. Andreas Atles popularitet som övningsassistent och handledare i numerik är stor både hos studenterna och hos kursledaren. För kan man önska sig något bättre än en assistent som alltid ställer upp med gott humör och som tycks kunna vara lika glad jämt. Andreas är värd att få sitt namn inristat vid foten av upplysningens gröna drake.

2001 Vahid Mosavat

Priskommittén har som förste innehavare av vandringspriset utsett Vahid Mosavat som arbetat mycket med handledning på kvällstid, varit kursassistent i programmeringsteknik och hållit övningar i många programmeringskurser. Vahid är den snällaste och hjälpsammaste av våra handledare, det intygar många. Han älskar sitt arbete på CSC och vi älskar honom för det!

Till sidans topp