Årets ledare

Priset "Årets ledare" tilldelas en medarbetare för förtjänstfull gärning inom skolan.

Priset tilldelas en medarbetare för förtjänstfull gärning inom skolan. Särskilt beaktas långsiktigt syftande förändringsarbete genom gott ledarskap som gör skolan till en attraktiv professionell och social miljö för personal och studenter präglat av samarbete och kollegialt stöd.  

Priset är en direkt efterföljare till den Flexibla ledarbjörnen - Ingrids pris, som utdelades under åren 2005-2011.

Stadgar

  • Priskommittén utser pristagare och den består av lilla ledningsgruppen med skolchefen som ordförande.
  • Priset delas ut en gång årligen och består av ett diplom.
  • Prismotivering skall offentliggöras.
  • Kandidater kan nomineras av vem som helst, men kommittén har att genom kontakter med skolans personal och studenter och på annat lämpligt sätt underrätta sig om kandidaternas kvalifikationer.
  • Kommittén kan ändra stadgar vid det årliga beslutssammanträdet.

Instiftande

Priset instiftades med anledning av Ingrid Melinders födelsedag år 2005 och utdelas första gången detta år. 

Så här nominerar du 

Nomineringsförslag med tillhörande kort motivering skickas via e-post till priskommitte@csc.kth.se senast 31 maj 2017.

Pristagare

2015 Ann Lantz

”This person has taken a great leadership role at the school, as the head of department, with warmth, humanity and also with a huge commitment. The person never gives up the struggle for a good working environment and the importance of human values”.

2015 Björn Thuresson

"Björn ser den stora bilden för sin verksamhet, genom interaktion med forskning och studenter, såväl som med allmänhet och näringsliv. Han gör med sitt stora engagemang mycket VICtiga insatser i flertalet grundutbildningskurser och är samtidigt en bärande länk som aktivt kopplar samman studenter, företag och omgivande samhälle."

2014 Maria Widlund

"She came to CSC with fresh new ideas about leadership, skills development, JML-work and has worked hard to build processes and an organization to support CSC with her HR expertise. With a big smile, a warm heart and genuine engagement, she is a great support for our leaders and staff and she never escapes from difficult problems. Maria is now one of the driving forces behind the school's values work that will develop during the coming year." 

2013 Olov Engwall

"Olov Engwall tar tag i saker, är bra på svåra samtal, bidrar till skolan som helhet, lojal mot ledning/skolan samt har pondus att göra sin röst och sitt område hört."

2012 Johan Berglund, IT

“Johan Berglunds ledarskap är unikt. Genom sin analysförmåga, tålamod och uppriktiga vilja att alltid finna medarbetarnas bästa egenskaper har han bidragit till systemgruppens strukturerade arbetssätt på ett bra vis. Som chef i en föränderlig IT-miljö har Johan visat prov på en god förmåga att utveckla innehållet i IT-erbjudandet. En mer väl värd pristagare till årets ledarpris är svårt att finna.”

2011 Christina Billing Eriksson

Tina är proaktiv och strävar efter ständigt bättre lösningar för skolan, i första hand frågor inom ekonomiområdet, men hon finns alltid till hands med kloka synpunkter kring många olika frågor med skolans bästa för ögonen. Tina känner organisationen väl och delar gärna med sig av både kunskap och goda råd. Tina har många förtjänstfulla gärningar bakom sig och säkerligen många framöver, varför Glasbjörnen passar väl ihop med Tinas gärningar.

2010 Anders Askenfeldt

Och de nominerade var Anders Askenfeldt, Irene Hanke, Margaretha Andolf

Årets pristagare är Anders Askenfeldt med motiveringen:
Anders, en riktig björn: Professionellt och lojalt engagerad i skolans ledning driver han frågor för allas bästa. Trygg och varm, med blick för allas väl, omtänksam och uppmuntrande leder han sitt TMH... och när vardagens slit blir till fest är Anders inte sen att samla de sina till en trevlig stund i musikens tecken.

2009 Viggo Kann

De nominerade var: Margareta Andolf, Irene Hanke, Friskvårdsombuden och Viggo Kann

Björnen 2008 för förtjänstfull gärning inom CSC tilldelades Viggo Kann med motiveringen: “Viggo Kann, huvudstudierektor på CSC har målmedvetet och med stor beslutsamhet under mer än 10 år förbättrat skolans lärarbemannings- och kursutvärderingssystem och får dessa att fungera i praktiken. Han höll i taktpinnen för att i ansökan till HSV påvisa skolans kvalitativa förtjänster. Viggo är inte bara känd på KTH utan inbjuds till seminarier i olika sammanhang för att ge vägledande tips om förbättringar långt utanför Sveriges gränser. Viggo är ett sant föredöme och får i år sitt namn ristat vid glasbjörnens fot.”

2008 Maria Malmqvist

De nominerade var: Margareta Andorf, Irene Hanke, Maria Malmqvist, Björn Thuresson och Solveig Eriksson

Björnen 2008 för förtjänstfull gärning inom CSC tilldelades Maria Malmqvist med motiveringen: “Maria Malmqvist har genomfört ansiktslyftningen av skolans webbplats och veckoblad. Den nya formen gör numera Numero-läsningen till ett av veckans nöjen. Genom att komplettera yrkeskunnande med helhjärtat engagemang för skolan har Maria lyckats att inom en trång mall utveckla CSCs plats i cybervärlden till en attraktiv och lättklickad “sajt”.
Hon får Björnen för denna stora insats och för sin - mindre synliga men inte mindre viktiga - oförtröttliga koordination och samordning med KTHs informationsspridare.”

2007 Sara Hasselgren Johansson

De nominerade var: Marianne Berggren, Patrik Gärdenäs, Irene Hanke, Bitte Isaksson, Sara Hasselgren Johansson, Harriett Johansson och Maria Malmqvist.

Björnen 2007 för förtjänstfull gärning inom CSC tilldelades Sara Hasselgren Johansson med motiveringen: “Sara Hasselgren Johansson, administratör på systemgruppen, tar med stor entusiasm och ett strålande humör sig an administrativa vardagsbestyr och utmaningar, stora som små. Sara ser problemen, tar initiativ till förändring och ger kloka förslag till lösningar. Hennes framåtanda, sunda förnuft och rättframhet uppskattas långt utanför skolans gränser, så Saras medryckande optimism sprider sig nu även bland administratörerna på KTH.

2006 Jakob Nordström

Doktorandrådsordförande, som i flera år på ett förtjänstfullt sätt har engagerat sig för att förbättra villkoren för doktoranderna. Han har skapat ett forum och entusiasmerat flera att delta i arbetet. Jakob har med stor målmedvetenhet lyft fram olika frågor och drivit dem tills beslut fattats. Inte minst kan nämnas engagemanget att ta fram, genomföra och rapportera doktorandernas åsikter i en enkät. En person som för att utveckla skolan tar strid för sina och andras åsikter i god demokratisk anda är värdig att få namnet inristat vid glasbjörnens fot.

2005 Julio Cabrera

Vaktmästare, som är ett föredöme på skolan för hjälpsamhet och smittsamt gott humör. Hans dagliga gärning gör att vardagen fungerar bättre för alla, och hans glada hälsningar redan i gråa gryningstimmar får oss andra också att börja dagen med ett leende. Vem kan vara mera värd att få sitt namn inristat vid foten av glasbjörnen?

Till sidans topp