Om CSC skolan

CSC skolan arbetar med att skapa en hållbar arbetsplats där alla ska trivas. På denna plats finner du information om bland annat skolan arbetsmiljö-, hållbarhetsarbete, men även vår interna organisation och dess olika organ.

CSC- skolan arbetar utifrån KTH:s centrala policys och riktlinjer och samtliga medarbetare förväntas efterleva KTH:s uppförandekod.

Policys och riktlinjer

Uppförandekod

Till sidans topp