Students bortgång

Den som får information om händelsen tar kontaktuppgifter på uppgiftslämnaren och tar kontakt med utbildningsfunktionsansvarig och tillsammans komma överens om handlingsalternativ. Informationen till studenter och anställda kan ges av läraren eller annan.

Tänk på att informera studiekamraterna om vad som hänt så snart som möjligt. Vid oklarheter om händelsen informera kontinuerligt. Försök ta reda på hur kontaktnätet mellan den avlidna och studiekamraterna ser ut, vilka de närmaste studiekamraterna är och tillsammans med dem fatta beslut om en minnesstund ska genomomföras eller inte. Undersök om närmast anhörig önskar delta.  

Skicka gärna en kondoleans till närmast anhöriga. KTH brukar ibland hedra genom närvaro och/eller blommor/motsvarande vid begravningsdagen.

Studenthälsan på Avonova samt KTHs studentservice kan vara behjälplig under hela processen. HR på CSC kan även vara behjälplig

Vad gäller studentförsäkring kontakta avdelningen för studentservice på Universitetsförvaltningen utbildning@kth.se,  08-790 67 30.

Studenthälsan: , Telefon: 08-676 82 00

Student service: www.kth.se/om/organisation/uf/avdelningen-for-studentservice-1.3918.  utbildning@kth.se, 08-790 67 30.

Information om olika faser vid kriser och tillvägagångsätt för att hantera en kris finns på:

 Vid frågor kontakta CSCs HR-funktion.

Till sidans topp