Krisorganisation

Skolchefen har det övergripande ansvaret för krisstöd till anställda och studenter på CSC. Krissituationer hanteras av CSC skolans krisorganisation som arbetar tillsammans med KTH:s centrala krisorganisation. THS och studentorganisationer kopplas in vid behov.

Kontakt vid akut händelse

SOS alarm 112 (polis, ambulans, brandkår)

KTH larmnummer- 08 790 7700

Krisorganisation CSC

Dekan Jan Gulliksen, e-mail dekan@csc.kth.se, telefon 08-7909538

Stabschef Mattias Wiggberg, e-mail wiggberg@kth.se, telefon 08-7909144

HR- chef Maria Widlund, e-mail mwidlund@kth.se, telefon 08-7909754

Kanslichef Patrik Gärdenäs, e-mail patrikg@kth.se, telefon 08 -790 8495

KTHs larminstruktion

KTHs anvisning för skolchef

Att tänka på:

Utsätt dig aldrig för risker!

I den akuta fasen

Ring 112 vid behov för ambulans.

Larma dessutom alltid KTHs interna larmnummer, tfn: 790 7700. Tillbud som skulle ha kunnat leda till en allvarligare personskada ska även rapporteras.

Ta hand om personal som varit utsatt för en situation (upptäckte inbrottet/ varit vittne till allvarlig personskada etc.)

Under den närmaste timmen

Kontakta avdelningsföreståndare,HR- eller skolchef.

Spärra av olycksplatsen i avvaktan på arbetsplatsutredning.

- Avspärrning i avvaktan på polis eller arbetsplatsutredning efter olycka:
- Arbetstid: institutionen/KTHs säkerhetsjour.
- Ej arbetstid: väktare.

Städa inte olycksplatsen utan spärra av och vänta på eventuell utredare

Företagshälsovården ska efter 24–72 timmar ge avlastande samtal till enskild eller grupp.
Företagshälsovårdens tjänster gäller endast anställda. Studenter kontaktar Studenthälsan vid KTH.

Alla större olyckor utreds av KTHs centrala förvaltning. Intern hjälp från Universitetsförvaltningen kan fås av KTHs säkerhetssamordnare, KTH personalkonsulter, Studenthälsan vid KTH och KTHs säkerhetsgrupp.

Under de närmaste dagarna

Skriv en redogörelse för händelsen och skicka till HR

Till sidans topp