Hot och våld

Utsätt dig aldrig för fara!
Vid hot eller störning kontakta polisen via 112.

Utsätt dig aldrig för risker!

I den akuta fasen

Ring 112 vid behov av assistans.

Larma dessutom alltid KTHs interna larmnummer, tfn: 790 7700. Tillbud som skulle ha kunnat leda till en allvarligare personskada ska även rapporteras.

Ta hand om personal som varit utsatt för en situation (upptäckte inbrottet/ varit vittne till allvarlig personskada etc.)

Under den närmaste timmen

Kontakta avdelningschef, HR-chef och/eller skolchef.

Spärra av olycksplatsen i avvaktan på arbetsplatsutredning.

- Avspärrning i avvaktan på polis eller arbetsplatsutredning efter olycka:
- Arbetstid: institutionen/KTHs säkerhetsjour.
- Ej arbetstid: väktare.

Städa inte olycksplatsen utan spärra av och vänta på eventuell utredare

Företagshälsovården ska efter 24–72 timmar ge avlastande samtal till enskild eller grupp.
Företagshälsovårdens tjänster gäller endast anställda. Studenter kontaktar Studenthälsan vid KTH.

Alla större olyckor utreds av KTHs centrala förvaltning. Intern hjälp från Universitetsförvaltningen kan fås av KTHs säkerhetssamordnare, KTH personalkonsulter, Studenthälsan vid KTH och KTHs säkerhetsgrupp.

Under de närmaste dagarna

Skriv en redogörelse för händelsen och skicka till Human-resources@csc.kth.se

Till sidans topp