Hjärtstartare

Hjärtstartaren är självinstruerande och går att använda utan utbildning. När hjärtstataren är satt på plats kan den känna av hjärtverksamheten hos en människa och om det är nödvändigt levererar den en strömstöt mot hjärtat. På så sätt kan hjärtats normala rytm återställas och/eller få hjärtat att slå igen.

På CSC finns totalt 7 st hjärtstartare. Dessa är markerade med en skylt;

Hjärtstartare finns placerade på:

Lindstedtsvägen 24, plan 4
Lindstedtsvägen 3, plan 3, 4 och 6
Teknikringen 14, plan 4 och 6
 

_______________________________

Hjärtstartaren kan användas av vem som helst, eftersom de är mycket lätta att hantera, och självinstruerande. Det finns inga krav på utbildning och det är viktigt att känna till att om man skulle försöka använda hjärtstartaren på en person som inte har drabbats av hjärtstopp så kommer apparaten att protestera, den levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för den behandlingen. Detta gör hjärtstartare till en säker och användarvänlig, potentiellt livräddande apparat. Hjärtstartarna på CSC talar engelska (utom den på Lindstedtsvägen 3, plan 4).
 

.

Till sidans topp