Anställds bortgång

ATT TÄNKA PÅ NÄR ANSTÄLLD GÅR BORT

Informera kollegor och medarbetare så snart som möjligt. Ordna gärna en minnesstund, fråga om anhöriga vill delta vid minnesstunden. Ljus, duk, blomma och minnesbok finns på HR-funktionen. Där finns även en tavelram om du har en bild. Låt ljuset brinna och se till att det är fräscha blommor i vasen.

Kontakta HR eller servicecenter för att få material till minnesbordet.

Låt gärna minneshörnan stå framme så att alla kan skriva i minnesboken. Framför kondoleanser till närmaste anhörig och överlämna minnesboken från personalen vid eller efter begravningen. Känner du inte till vem som är närmast anhörig kan den informationen fås från HR-funktionen.

Bevaka när begravningen sker och sänd gärna blommor eller sätt in pengar om det så är önskat till cancerfonden eller liknande.

Se till att dödsfallsintyget kommer till löner för att avsluta den formella anställningen på KTH.

Flaggning avgörs från fall till fall och tillåtelse till detta måste fås av förvaltningschefen på KTH.

Stöd

Om en anställd avlider hjälper KTH anhöriga med ansökningshandlingar för efterlevandeförmåner.

Tjänstegrupplivförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerad partner, sambo och barn. Försäkringen träder i kraft då arbetstagaren börjar utföra arbete i anställningen och gäller så länge anställningen varar.

I PA03 finns även efterlevandepension till anhöriga. Efterlevandepension gäller för make/ maka, registrerad partner, sambo som du har barn tillsammans med och arvsberättigade barn under 20 år.

Mer information finns på:

http://www.spv.se/Privatperson/Andra-avtal/Forsakringslosning-PA-91-F/Handelser-i-livet/Dodsfall/Efterlevandepension/

http://www.spv.se/Privatperson/Handelser-i-livet/Dodsfall/Rakna-ut-ersattning-fran-tjanstegrupplivforsakring/

Till sidans topp