Anmäla olycka eller tillbud

Som chef ansvarar du för att anmäla tillbud, risk och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Här finner du information på KTH gällande tillbud och arbetsskada

För mer information se

Rutin tillbud och arbetsskador

Du kan även kontakta: human-resources@csc.kth.se

Till sidans topp