Tillgodoräkning av kurs eller kursmoment

Studenter som har läst kurser på något annat universitet kan få hela eller delar av kurser tillgodoräknade.

Länkar

Tillgodoräkning innebär att en student inte behöver läsa och examineras igen på något de fått godkänt på någon annanstans. Om studenten vill tillgodoräkna en hel kurs ska hon vända sig till sitt programkansli, som sedan normalt frågar kursledaren för kursen för att få hjälp med bedömningen av ifall den redan lästa kursen motsvarar den aktuella kursen. Sedan är det kansliet som beslutar om tillgodoräkning och rapporterar in detta i Ladok.

Om det däremot bara är en del av en kurs som kan tillgodoräknas så är det kursgivande skola som ska besluta och rapportera i Ladok. Det är bara möjligt att tillgodoräkna hela Ladok-moment. Studenten vänder sig till examinator som fattar beslut om tillgodoräkning och meddelar expeditionen. Först måste som vanligt kansliet ha lagt in kursval. Examinator får bedöma hur den återstående delen av kursen ska examineras och vad slutbetyget ska bli. Ofta behövs någon form av individuell examination.

Det är också möjligt att tillgodoräkna på grundval av reell kompetens. Reglerna för det är i princip desamma.

Till sidans topp