Sista tenta

För att inte i onödan sinka en student som vill ta ut examen finns det på KTH en regel som säger att en student kan begära att få ett extratillfälle för sin sista tenta före examen.

Länkar

Det är alltså inte du som lärare som avgör om en extra tentamen ska beviljas, utan studenten ska skriva en formell ansökan som behandlas av grundutbildningsansvarig på den skola som studentens program tillhör.

Det finns inget i KTHs regelverk som säger att en student har rätt att få ett extratillfälle för någon annan typ av examination än tentamen.

Men det är naturligtvis tillåtet att vara snällare än vad regelverket säger. Tänk då på att alla studenter i samma situation ska behandlas lika (rättssäkerheten). Mer information återfinns under KTH:s regelverk under länken till höger.

Till sidans topp