Muntlig examination

I högskoleförordningens mål för civilingenjörsexamen ingår att "visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa."

För att testa dessa mål bör muntlig examination förekomma. Många kurser har också muntlig kommunikation i sina kursmål.

Muntlig examination kan innebära

 • muntlig tentamen
 • muntlig komplettering av t.ex. Fx
 • redovisning av laboration vid dator
 • kort muntligt förhör vid inlämningsuppgift
 • muntlig projektredovisning inför lärare och kamrater
 • muntlig redovisning av annan form av arbete inför läraren eller lärare och kamrater, t.ex. läst artikel

Att tänka på vid muntlig examination

Den finns en större risk för godtycke – eller åtminstone kan studenterna befara det – vid muntlig examination, eftersom det är svårt att ha definitiva betygsgränser. Vid muntlig examination finns normalt inget som kan visas upp i efterhand som motivering för ett visst betyg. Vissa studenter kan känna obehag av situationen att vara ensamma med läraren.

Följande kan vara bra att tänka på vid muntlig examination. Ju större del av kursen som examineras muntligt, ju viktigare är det att tänka på punkterna.

 • Om flera lärare examinerar samma uppgifter är det viktigt att de ställer samma krav.
 • Tydligt uttryckta betygskriterier är särskilt viktiga vid muntlig examination.
 • För att minska studenternas utsatthet kan det vara bra om flera studenter examineras samtidigt. En student blir då vittne till en annans examination. Utsattheten minskar också om examinationen sker i labbsal snarare än på lärarens tjänsterum.
 • Två närvarande lärare ökar rättssäkerheten.
 • Ett sätt att underlätta omprövningen av betygsbeslut är att spela in examinationen eller på annat sätt dokumentera vad som sagts.
Till sidans topp