Grupparbete

I högskoleförordningens mål för civilingenjörsexamen ingår att "visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning". För att testa dessa mål bör arbete i grupp förekomma.

Laborationer och andra uppgifter i grupper om två är också mindre resurskrävande än om studenterna arbetar en och en. Erfarenheten säger dock att gruppstorleken vid vanliga laborationer inte bör vara större än två – eftersom det annars är lätt att någon student inte deltar så aktivt i arbetet.

Gruppsammansättning

Det vanliga på KTH är att studenterna själva sätter samman grupperna. Studenterna får då arbeta tillsammans med personer de trivs att samarbeta med, som antagligen har ungefär samma ambitionsnivå och som vill arbeta på samma tid och samma sätt. Att studenterna själva sätter samman sina grupper är också enklast för läraren.

Det finns dock även nackdelar med att studenterna själva sätter samman sina grupper.

En del studenter, t.ex. utbytesstudenter och studenter från annat program än de flesta som läser kursen kan ha svårt att komma med i en grupp helt enkelt för att de inte känner övriga studenter. Andra studenter kan ha fått ett rykte om sig att vara svåra att samarbeta med, vara tystlåtna e.d. och därför ha svårt att hitta en grupp.

I målen för civilingenjörsutbildningen talas om "samverkan i grupper med olika sammansättning". Det tränas sämre om studenterna själva väljer sin grupp. I arbetslivet samarbetar man normalt med personer som man själv inte valt och det kan därför vara bra att träna på det redan under studietiden.

Det finns därför skäl som talar för att läraren – åtminstone på vissa kurser – ska sätta samman grupperna. Även om läraren inte sätter samman grupperna kan han/hon gärna hjälpa dem som har svårt att hitta en grupp.

Betyg på grupparbete

Den enklaste lösningen är att alla studenter i gruppen får samma betyg (eller blir godkända eller inte). Sådan betygssättning är dock inte alltid rättvis.

Det är viktigt att läraren på kurshemsidan klargör vad som gäller för betygssättningen/godkännandet. Ett krav kan t.ex. vara att varje gruppmedlem var för sig ska kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen. Läraren kan också kräva att gruppen eller varje individ redogör för arbetsfördelningen inom gruppen och sedan ha denna redogörelse som stöd. Grupparbetet kan ha någon individuell del.

En del av CSC-skolans hederskodex handlar just om grupparbete.

Till sidans topp