Bonuspoäng

Bonuspoäng är ett bra sätt för kursledaren att uppmuntra studenterna under kursens gång.

Kursledaren kan uppmuntra att studenterna arbetar med kursen under kursens gång – och inte bara mot slutet – genom att ge bonuspoäng för hemtal som inlämnats i tid, labbar som utförts i tid etc. Bonuspoäng tillämpas framför allt på de inledande kurserna. Syftet är att öka genomströmningen i utbildningen med bibehållen kvalitet. Studenter som gjort laborationerna/hemuppgifterna är bättre förberedda inför tentamen och bör ha större utsikter att klara den.

Bonuspoäng läggs i allmänhet till intjänad poäng på tentamen (labbkurs eller liknande där studenten kan få poäng) men kan också utformas så att de studenter som har bonus ska hoppa över vissa uppgifter. Bonuspoängen påverkar således betyget – eller gör det bara lättare att bli godkänd.

Den maximala bonuspoängen bör dock av tre skäl inte utgöra för stor andel av vad som krävs för godkänt på tentamen: det finns anledning att befara att benägenheten att kopiera lösningar till laborationerna skulle öka, laborationerna görs i allmänhet i grupper om två studenter medan tentamina är individuella och, till sist,det är vanligt att tentamen och laborationer testar olika typer av kunskaper.

Eftersom syftet med bonuspoängen är att studenterna ska arbeta med kursen under kursens gång bör bonuspoängen bara gälla för den kursomgång studenten följer (bara vid ordinarie tenta e.d.) och alltså förfalla när nästa kursomgång startar (vid något visst datum e.d.).

Det är viktigt att reglerna för bonuspoängen tydligt finns angivna på kurshemsidan när kursomgången startar.

Till sidans topp