Publicera på webb

Vill du ha rättigheter i KTH:s webbpubliceringssystem Polopoly och lära dig om hur vi jobbar på KTH:s webbsidor?

Webborganisation på CSC

  • Varje forskningsavdelning har ett direkt innehållsansvar för sin avdelnings webbplats. Fråga din avdelningschef om du är osäker på vem som är webbredaktör för din avdelning.
  • Varje stabsenhet har ett direkt innehållsansvar för sitt administrativa innehåll på intra.
  • Kommunikationsenteten sköter övriga delar och ser till att tillhandahålla struktur och vara en länk till UFs webborganisation. 

Frågor?

Vill du sätta upp en webbplats, tex en projekt eller konferenswebbplats? Kontakta CSC kommunikation kommunikation@csc.kth.se för att planera utbildningsinsats, rättigheter och struktur i god tid. 

Viktiga länkar 

KTH använder Polopoly, ett webbpubliceringssystem (content management system, CMS), med vilket man hanterar stora mängder innehåll för webb. I vissa fall kan även wordpress på KTH vara ett alternativ.

Läs mer om Polopoly på KTH:s intranät 

Läs mer om att publicera på webb. Här finns bland annat en checklista och mer information om sökordsoptimering.

Till sidans topp