Vetenskaplig publicering på KTH –Avhandlingar, rapporter

Utformning av doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och examensarbeten ska i den nya grafiska profilen vara enhetliga och konsekventa.

Vetenskaplig publicering på KTH

Doktors- och licavhandlingar

Stöd och råd när du ska göra din doktors- och licavhandlingar finns i de grafiska reglerna för KTH:

Mallar och tips för din avhandling

Här är några tips och trix för utformning av inlagan

Här finns exempel på omslagen för KTHs avhandlingar. 

Extern rapport

KTH har en grafisk profil manual för externa rapporter med extern målgrupp som formges i InDesign-mallen och trycks.

Intern rapport

För interna rapporter finns en Word-mall framtagen. Läs mer och ladda ner om rapportmallen

DiVA, bibliometri och Open access – Vetenskaplig publicering på KTH

KTH:s policy för vetenskaplig publicering, innebär att ”Bibliografiska uppgifter för publikationer och avhandlingar som skrivits i forskarens egenskap av KTH-anställd skall registreras/publiceras i DiVA” 

PI-enheten från biblioteket kan svara på frågor och informera om hur DiVA, bibliometri och Open Access används för utvärdering av forskning för att stärka forskarnas möjligheter till strategisk publicering. Om publicering på KTH

ORCID på KTH

Open Researcher & Contributor ID (ORCID) är ett internationellt personregister för forskare. Varje forskare har ett unikt id som kan användas för att underlätta och möjliggöra publicering och ansökningar, vilket är till nytta för KTH:s forskare och KTH.

Du som KTH-forskare bör ha ett ORCID iD. Här kan du registrera och administrera ditt ORCID-konto: Läs mer om ORCID på KTH

Frågor?

Kontakta PI-enheten för frågor om publicering: pi@ece.kth.se

CSC kommunikation på: kommunikation@csc.kth.se

Till sidans topp