Tryckeritjänster

Om du behöver använda dig av ett tryckeri så gäller KTHs avtal. Leveransavtalen är till för att underlätta för dig när du behöver få mallstyrda eller övriga tryckeriproduktioner gjorda. Allt tryckt material ska följa KTH:s grafiska profil eller riktlinjer.

Mallstyrd tryckeriproduktion

Se KTHs sidor om tryckeritjänster av mallstyrda produktioner/kopiering samt Mallar för nedladdning. Inköp ska vara förankrat och godkänt av behörig person för avdelningen.

  • Beställning: Kontakta avtalat tryckeri för beställning. Uppge ditt namn, fakturareferens (XXXXX KTHCSC) leveransadress och mottagare. Skicka även för kännedom till CSC kommunikation: kommunikation@csc.kth.se.

Övrig tryckeriproduktion

Leveransavtalet är till för att underlätta för dig när du behöver trycksaker som inte är mallstyrda. Se KTHs sidor för information och avtal Tryckeritjänster - övrig tryckeriproduktion

  • Avrop: kan endast göras av anställda på kommunikationsavdelningen på UF (KOM), samt kommunikationsansvariga på KTH:s skolor och universitetsförvaltning.

Leverans och Fakturering

  • Leverans: Leverantören ska överlämna godset till angiven beställare och leveransadress, eller via Servicecenter.
  • Faktura: Fakturan kommer till sakattestanten som kontrollerar att rätt antal har levererats och konterar det projekt som ska betala fakturan. (Skriv text i arbetsflödet, godkänd enligt avtal). 

Kontakta CSC kommunikationsenhet om du har frågor om tryckeritjänster: kommunikation@csc.kth.se

Till sidans topp