Annonser

Med annonser avses främst rekryteringsannonser, utlysta tjänster.

Söker du personal eller vill annonsera efter doktorander, har skolan speciella rutiner kring detta.

Mer information om rekrytering får du genom att kontakta HR-enheten.

Har du behov av annan typ av kommunikationsaktiviteter eller annonsering ta kontakt med kommunikationsgruppen så diskuterar vi dina behov och tittar på lämplig kommunikationslösning. KTH har ett antal upphandlade avtalsbyråer.

Kontaktperson: 

Maria Malmqvist, kommunikationsansvarig.

Kommunikation@csc.kth.se

Till sidans topp