Styrdokument för kommunikation på CSC

Kommunikationsplan för CSC. Arbetet med CSCs kommunikationsplan mellan 2011 och 2012, följt av revision samt prioritering av varumärkesbyggande aktiviteter.

Process hösten 2012

• Faktainsamling och omvärldsanalys
• 2 workshopar med projektgruppen
• Planeringskonferens med kommunikationsgruppen
• Avstämning av resultat mot KIR

Reviderad plan:  CSC kommunikation med varumärket i fokus (pdf 261 kB)

Process 2011

• KTH antog 2011 en ny övergripande kommunikationsstrategi

KTH:s kommunikationsstrategi (pdf 711 kB)

• CSC skolans pilotprojekt under 2011: skapa en taktisk kommunikationsplan utifrån KTH:s kommunikationsstrategi. CSC kommunikationsplan presenterades och förankrades i strategiska rådet och CSC ledningsgrupp hösten 2011.

CSC kommunikationsplan (pdf 404 kB)

Kommunikation aktivitetsprioritering 201109 (pdf 132 kB)

Till sidans topp