Kommunikation på CSC-skolan

Gör dig synlig och sökbar som KTH-anställd

KTH-profilsida – läs mer om hur du ökar din synlighet genom en bra profilsida
KTH e-postsignatur – gör en korrekt KTH signatur

Kommunikationsstöd och kanaler för dig på CSC

Prenumerera på Numera  – CSC nyhetsbrev som går ut till alla anställda 

CSC Intra – stöd från CSC-skolan i ditt arbete

Twitter – skolans Twitterkanal, huvudsakligen forskningsrelaterat material

Instagram – skolans instagramkanal, huvudmålgrupp studenter

Nå ut med din nyhet  – Formulär 

APT, arbetsplatsträffar för förankring av information (samverkan KTH)

Kommunikationsstöd och kanaler för alla KTH-anställda

Kommunikation råd och verktyg, KTH intra
Grafisk profil - KTH intra
Profilprodukter - KTH intra

KTH intra
Campi - KTH:s personalnyheter

Kommunikation - vetenskaplig publicering

DiVA – för publikationer

ORCID iD

Ranking och Impact

Annonsering

Kontakta kommunikation

Är du intresserad att Twittra, blogga eller använda Instagram i din yrkesroll eller har frågor om våra sociala kanaler, kontakta CSC kommunikation på: kommunikationsgruppen@csc.kth.se

Till sidans topp