Börjar och slutar maj 2017

Publicerad 2017-05-15

Personer som börjar

Följande personer har fått anställning på CSC:

Naresh Balaji Ravishandran, forskningsingenjör på PDC, 22 mars
Cathrine Bergh, forskningsingenjör på PDC, 22 mars
Amey Bhangale, postdoktor på TCS, 1 april
Aravind Elanjimattathil Vijayan, forskningsingenjör på RPL, 8 juni
Karin Hansson, administratör på MID, 1 mars
Kevin Holdcroft, forskningsingenjör på RPL, 1 april
Charles Kinuthia, forskningsingenjör på PDC, 22 mars
Robert Krug, postdoktor på RPL, 1 juni
Raveesh Meena, forskare på TMH, 1 mars
Sagnik Mukhopadhyay, postdoktor på TCS, 1 september
Aaron Potechin, postdoktor på TCS, 15 augusti
Dmitry Sokolov, postdoktor på TCS, 1 september
Jan Van Den Brand, doktorand på TCS, 9 mars

Välkomna till oss på CSC!

Personer som slutar

OBS! Ett förtydligande om nedanstående personer. Personen avslutar sin formella
anställning på skolan men kan ha kvar uppdrag att slutföra och kommer att finnas
inom skolan på ett eller annat sätt.

Rebekah Cupitt, forskare på MID, 30 juni
Benjamin Greschbach, FOFU-ingenjör på TCS, 28 februari
Anna Hjalmarsson, forskare på TMH, 31 december 2016
Stina Kahlin, ledningshandläggare på Staben, 28 april
Filip Kis, forskare på MID, 30 juni
Malin Picha Edvardsson, forskare på MID, 30 juni
Guillermo Rodriguez Cano, doktorand på TCS, 13 mars
Eva Sjuve universitetsadjunkt på MID, 30 juni
Gurvinder Virk, gästprofessor på RPL, 30 juni
Henrik Åhman, universitetsadjunkt på MID, 30 juni

Vi önskar dem lycka till med nya utmaningar i yrkeslivet.

HR CSC

 

Till sidans topp