Projekthantering på CSC-skolan

Här beskrivs processen för hantering av projekt från ansökan till slutrapportering.

 

Ansökan

Projektplan

Kalkyl

Godkännande och påskrift

Diarieföring

 

Projektstart

Avtalsförhandlingar

Beslut/avtal/kontrakt

Överenskommelser med andra medsökande

Projektbudget och bemanning

Anställningar

Forskarutbildning

 

Under projekttiden

Löner och tidredovisning

Inköp, kostnader och utbetalningar

Resor

Representation

Uppföljning

Rapportering till finansiär

Avslut projekt

 
Till sidans topp