Intäkter CSC-skolan

Skolan får intäkter i form av KTH-anslag för gundutbildning och för forskning. Skolan får också bidrag från externa finansiärer samt uppdrag i begränsad omfattning.

Skolans intäkter 2016 uppdelat på anslag, bidrag och övrigt

Under kalenderåret 2016 hade skolan intäkter på totalt 406 MSek fördelat på grundutbildningsanslag 105 MSek, forskningsanslag 115 MSek, medel från externa finansiärer 161 MSek samt övriga intäkter 25 MSek.

.

Till sidans topp