Representation

Representation på 30 sekunder - vanliga frågor

Vad är maxbeloppet för representation?

 • Extern representation 1000 kr inkl moms och ev. dricks
 • Intern representation 800 kr inkl moms, julbord 1000 kr.
 • Dricks ersätts inte.
 • Beloppsgränser får ej överskridas. Eventuell mellanskillnad kommer inte att ersättas av skolan.
 • Blanketten Representation/Kostförmån ska bifogas.

Får vi bjuda på alkohol vid representation?

 • Ja, men måttfullt. Starksprit är det inte tillåtet att bjuda på.

Kan avdelningen ge en anställd en gåva, t ex på en födelsedag?

 • Man kan ge en blomma vid uppvaktning. Vid 50 eller 60 år kan man även ge en present på ett belopp upp till 3000 kr inkl moms om personen har varit anställd i minst 6 år.

När blir det INTE kostförmån vid intern måltid?

 • Då måltiden betraktas som intern representation blir det ingen förmånsbeskattning. Detta gäller t ex
  • Skolans informationsmöten om viktiga förändringar (envägskommunikation - dock inte avdelningsmöten, APT)
  • KTH-interna konferenser, planeringsmöten och kurser med schemalagt arbete minst 6 timmar per dag enligt program/agenda
  • Mottagning vid disputation och lic.
  • Mottagning för studenter
  • Personalfester, julluncher, uppvaktningar

Kan jag bjuda en medarbetare på lunch utan att det förmånsbeskattas?

 • Nej, se ovan.

Kan vi bjuda på personalfest utan att det förmånsbeskattas?

 • Ja

Hur hanteras kostförmån?

 • Fria måltider rapporteras i reseräkning eller på blanketten för övriga måltider som bilaga till en faktura eller ett utlägg.
 • Aktuellt förmånsbelopp för 2018 är 94 kr per lunch/middag och 47 kr per frukost. Den anställde betalar skatt på beloppet.

Länkar

Blanketter för representation

Leverantörsfakturor i Agresso

Utlägg

KTH:s lathundar

Till sidans topp