När är det kostförmån för måltider?

Grundregeln enligt Skatteverket är att fria måltider som inte är representation, alltid ska förmånsbeskattas. Anledningen till detta är att måltider betraktas som en privat levnadsomkostnad som den anställde själv ska betala.

Alla personer som deltar i en sammankomst behandlas på samma sätt oavsett om de äter måltiden eller ej. Förmånsbeskattning sker enligt skatteverkets regler, aktuella belopp syns i blanketten för övriga måltider (för 2018 med 94 kr per lunch/middag och 47 kr per frukost). Detta innebär att beloppet läggs på den anställdes beskattningsbara inkomst och att den anställde betalar skatt på beloppet.

Då en anställd har fått fria måltider av arbetsgivaren ska måltiderna förmånsbeskattas. Fria måltider redovisas i reseräkningen. Om den anställde inte redovisar med reseräkning ska blanketten för övriga måltider fyllas i av sakattestanten. Ifylld blankett bifogas leverantörsfakturan eller utlägget.

En lättare gemensam förtäring (t ex kaffe, te, frukt, kaffebröd, enklare smörgås av typen en halv franska) i anslutning till ett möte förmånsbeskattas inte.

I dessa fall blir det kostförmån för måltid (större än enklare smörgås):

 • Interna möten utom de som listas under nästa rubrik
 • Externa kurser eller konferenser (utanför KTH med extern arrangör) där måltid ingår.

I dessa fall blir det inte kostförmån för måltid:

 • Extern representation
 • Vissa interna sammankomster som räknas som representation, såsom:
  • Skolans informationsmöten om viktiga förändringar (envägskommunikation - ej avdelningsmöten, APT)
  • KTH-interna konferenser, planeringsmöten och kurser med schemalagt arbete minst 6 timmar per dag enligt program/agenda
  • Mottagning vid disputation och lic.
  • Mottagning för studenter
  • Personalfester, julluncher, uppvaktningar
  • Förutsättningen är dock att:
   • måltidsarrangemangen är gemensamma och
   • sammankomsten pågår högst en vecka och
   • sammankomster hålls med längre mellanrum än en månad
Till sidans topp