CSC:s blanketter för representation och övriga måltider

För varje lunch eller middag (även större smörgåsar, wraps etc) måste en representationsblankett fyllas i. Välj blankett beroende på typ av representation/måltid.

Extern representation

Extern representation riktar sig mot kontakter med omvärlden (andra universitet, enskilda forskare, företag mm) i syfte att skapa/upprätthålla/avsluta goda relationer mellan KTH och andra verksamheter.

Blankett för extern representation (pdf 156 kB)

Blankett för extern representation 2018 (pdf 114 kB)

Intern representation

Representation riktad mot KTH:s anställda har en annan inriktning än extern representation och är i första hand en form av personalvård. Som intern representation betraktas även representation som riktar sig mot KTH:s studenter.

Exempel på intern representation är:

  • Mottagning vid disputation och lic.
  • Mottagning för studenter
  • Personalfester, julluncher, uppvaktningar
  • KTH-interna konferenser, planeringsmöten och kurser med schemalagt arbete minst 6 timmar per dag enligt program/agenda
  • Skolans informationsmöten om viktiga förändringar (envägskommunikation - ej avdelningsmöten, APT)

Andra interna måltider, t ex arbetsluncher med kollegor, ska specificeras på en annan blankett ”Andra interna måltider”, se nedan, och blir förmånsbeskattade.

Blankett för intern representation (pdf 130 kB)

Blankett för intern representation 2018 (pdf 146 kB)

Andra interna måltider som medför förmånsbeskattning

Måltider med kollegor, måltider vid avdelningsmöten, fakultetsmöten eller gruppmöten betraktas inte som intern representation. De ses som en förmån för alla KTH-anställda och ska beskattas. Förmånsbeloppet för 2018 är 94 SEK för lunch/middag och 47 SEK för frukost. Den anställde betalar skatt på detta belopp.

(Kaffe, te, mineralvatten, en liten smörgås, bakverk, frukt etc räknas inte som måltid och förmånsbeskattas ej. Därför behöver ingen blankett fyllas i för dessa.)

För "andra interna måltider" finns det en blankett per avdelning där avdelningens anställda är listade och man kan sätta ett kryss för den måltid personen har fått:

Other meals.pdf (pdf 293 kB)

Blankett för andra interna måltider - CESC.pdf (pdf 271 kB)

Blankett för andra interna måltider - RPL_CAS.pdf (pdf 359 kB)

Blankett för andra interna måltider - MID.pdf (pdf 314 kB)

Blankett för andra interna måltider - PDC.pdf (pdf 270 kB)

Blankett för andra interna måltider - TCS.pdf (pdf 313 kB)

Blankett för andra interna måltider - TMH.pdf (pdf 236 kB)

Blankett för andra interna måltider - Professorsgruppen.pdf (pdf 189 kB)

Blankett för andra interna måtider - Ung Fakultet.pdf (pdf 246 kB)

Till sidans topp