CSC Kostnader, inköp och utbetalningar

Länk till inköp

Inköp ska göras enligt KTH:s regler för upphandling via skolans inköpskanaler. Under Servicecenter finns information om Inköp

Kostnader per kostnadsslag 2016

Till sidans topp