CSC:s ekonomiorganisation

Stöd finns för verksamheten på tre nivåer

Nivå

Stöd i arbetet med

Skola Planering och utveckling
Budget och uppföljning
Avdelning Budget, bemanning och uppföljning
Projekt Kalkyl vid ansökan, budget, bemanning, rapportering och uppföljning
Löpande ekonomiadministration

Personalen är placerad centralt på skolan

På ekonomiavdelningen finns ekonomichef, redovisningsansvarig, avdelningsekonomer, EU-ekonomer och administratörer som hanterar fakturor, utlägg och reseräkningar. Varje avdelningsekonom har ansvar för en eller flera avdelningar och centra.

Mail skickas till respektive avdelnings kö för ärendehantering via:

Till sidans topp