Inledning

Beslut, delegationer och riktlinjer vid Skolan för datavetenskap och kommunikation

Myndigheten KTHs arbete styrs av en rad olika dokument, förordningar och lagar. Detta dokument tar upp Skolan för datavetenskap och kommunikations delegationsordning, arbetsordning och riktlinjer för beredning. 

Skolans delegation av beslut bygger på KTHs delegationsordning  .

Till sidans topp