Dekanens Informationsmöte (APT), minnesanteckningar

Här finns länkar till minnesanteckningar från Dekanens Informationsmöte,
tidigare APT - arbetsplatsträffar.

Till sidans topp