Registratur – dina handlingar ska diarieföras

Huvudregistrator ser till att diarieföra de dokument som ska in i diariet och arkiveras enligt KTH:s regler.

Diarieföring och dokumentantering

Dokumenthantering handlar om att skapa en god hantering av verksamhetsinformationen, här finns information kring regler för KTH.

  • När du har ett avtal, beslut, protokoll eller annan handling, skicka in underlaget via mail till avtal@csc.kth.se
  • Lägg originalet i servicecenters postfack på plan 4 Lindstedtsvägen 3.
  • Vi registrerar underlaget i diariet och ordna underskifter inom fem arbetsdagar.
Till sidans topp