Projektledning gällande våra lokaler

Infrastrukturprojekt på din avdelning såsom ommålningar, ombyggnationer, koordinera entreprenad står servicecenter till förfogande med projektledning.

Ska du göra enklare renoveringar i våra lokaler?

  1. Vid ommålning, renovering av lokaler ska vi alltid kontakta KTH:s centrala avdelning Miljö- och byggnadsavdelningen innan ett projekt kan starta.
  2. När projektet är godkänt arbetar vi tillsammans med de leverantörer KTH har avtal med samt Akademiska hus.
  3. Servicecenter projektleder detta tillsammans med utsedd person från din avdelning. Alla kostnader för projektet betalas av avdelningen.
  4. Har ni behov av projektledning vid ommålning eller renovering skicka ett mail till service@csc.kth.se  minst två månader innan deadline.
  5. Berörd person på servicecenter kontaktar er och bokar in ett uppstartsmöte för att sätta igång projektet.

Planerar du mer omfattande ändringar i våra lokaler?

  1. Vid ombyggnation ska vi alltid kontakta KTH:s centrala avdelning Miljö- och byggnadsavdelningen innan ett projekt kan starta.
  2. När projektet är godkänt arbetar vi tillsammans med de leverantörer KTH har avtal med samt Akademiska hus och oftast tar projekten ganska lång tid.
  3. Servicecenter projektleder detta tillsammans med utsedd person från din avdelning. Alla kostnader för projektet betalas av avdelningen.
  4. Har ni behov av projektledning vid en större ombyggnation, skicka ett mail till service@csc.kth.se  minst sex månader innan deadline.
  5. Berörd person på servicecenter kontaktar er och bokar in ett uppstartsmöte för att sätta igång projektet.
Till sidans topp