Eventservice

För att anordna ett lyckat evenemang behöver evenemangsplaneringen starta i god tid för att du ska känna dig trygg och deltagarna ska få ut det mesta av det.

Evenemang vad är vad?

Evenemang kan vara stora och de kan vara små och inom olika genrer. Här är lite exempel på vilka evenemang som finns på KTH:

Konferenser:  doktorandkonferens, ICRA, SNIC, EASC 2016 etc.
Event: Afterwork ExJobb på KTH, öppet hus, seminarier, sommarskola etc.
Möten och workshops: skolans informationsmöte, internat, professorslunch, projektworkshops etc.

Framförhållning och arbetsprocess

Oavsett vilken typ av evenemang du planerar, är det viktigt att du är ute i god tid för att känna dig trygg i din planering.
Om du önskar hjälp från Servicecenter ber vi er kontakta oss enligt följande:

Anmäl din konferens

Ska du hålla i ett evenemang? Kontakta Servicecenter i god tid innan via följande formulär: Anmäl evenemang.
Vi kommer sedan att kontakta dig för ett första möte där vi diskuterar evenemanget mer ingående.

Servicecenter är behjälpliga med:

 • Lokalbokning, catering och lunchbokning på KTH Campus (enligt KTH:s ramavtal, betalas av projektet)
 • Bokning av middag för grupp (endast i Stockholm, betalas av projektet)
 • Resa, hotell och transport för gästföreläsare och studenter (enligt KTH:s ramavtal, betalas av projektet)
 • Arvoden för föreläsare och inbjudna gäster (betalas av projektet)
 • Avrop enligt KTH:s ramavtal av PCO- Professional conference organiser (tjänsterna betalas av projektet)
 • Översyn av budget (avdelningsekonom)
 • Utlåning av roll-ups och/eller beachflaggorKonferenskit: roll-ups,
 • Konferenskit : KTH pappåse, block, penna, Campus karta och KTH brochyrer / per deltagare

Bokning av lokaler till ditt evenemang

 • Läs mer om hur du bokar lokaler för ditt evenemang här. Tänk på att när du bokar en lokal på KTH för en konferens så kan du välja att lägga till 15% på den totala lokalhyran för de kringarrangemang som kommer behövas, så som städ, teknik, extra möbler, vikväggar etc.
 • Kurs och konferensanläggningar finner du på Avropa.se.

Representation

Representation på 30 sekunder - vanliga frågor
 

Budget och finansiering

 • Alla konferenser och sommarskolormed egna intäkter SKA ha en budget som ska göras när planeringen börjar.
 • Alla avgifter och sponsring är momspliktigt
 • Sponsring måste faktureras i SEK
 • Vid sponsring ska alltid avtal skrivas och det är viktigt att du använder rätt mall (rådfråga ekonom)
 • I de fall som PCO ej anlitas, används KTH:s upphandlade betal och deltagarsystem Axaco
 • För att föreläsare och gäster ska få sin ersättning i rimlig tid måste en ansökan om arvode ske inom 3 månader.
 • Rådfråga avdelningsekonom om ni har frågor gällande budget och finansiering.

KTH:s varumärke

Via evenemang skapar du en tydlig och enhetlig bild av KTH som varumärke hos våra olika intressenter. Följ därför alltid KTH:s:

Ramavtal

Grafisk profil

Mallar

Har du frågor, maila service@csc.kth.se

Till sidans topp