Det här gäller kring telefoni inom skolan

  • Skolan centralt betalar för en anslutning per anställd, för doktorander en anslutning per doktorandrum.
  • Skolan centralt står för kostnader upp till 500 kr/kvartal och anslutning. Överstigande kostnader debiteras avdelningen genom en bokföringsorder vid årets slut.
  • Om en anställd vill ha en annan lösning, står avdelningen för kostnaden inklusive inköp av mobiltelefon. Dessa ska godkännas av avdelningschef före beställning.
  • Vill du ha hjälp med att köpa in mobiltelefon samt beställa annan tjänst från Teleservice, fyll i formuläret.

Till sidans topp