Avtalshantering

Avtal som behöver underskrift

Gör så här:

  1. Skicka de avtal som behöver skolchefs attest till avtal@csc.kth.se
  2. Lämna original i servicecenters postfack på plan 4 Lindstedtsvägen 3.
  3. Servicecenter ordnar underskrift och diarieför avtalet inom 24 timmar.
  4. När originalet är underskrivet skickar vi ett exemplar tillbaka till dig.
Till sidans topp