Återvinning

Det är du som medarbetare som ser till att återvinna på rätt plats.

Källsortering

Vi har ett antal ställen där du kan källsortera avfall från kök, mötesrum eller arbetsplats.

  1. Återvinningsmöbler i våra kök
  2. Returpapper- och kartong vid våra skrivarplatser
  3. Grovsopor lämnas i grovsoprum
  4. Återvinning av el eller datorer, lämnas till receptionen Lindstedtsvägen 3 plan 4

Grovsoprum

Om returpapper- och kartongkärlen är fulla eller om du behöver slänga andra grovsopor lämnar du det här:

  •  Plan 2, E-huset, Osquars backe 2
  • Plan 3, D-huset, Lindstedtsvägen 9
  • Plan 2, RPL/PDC, Teknikringen 14
  • Plan1, TMH, Lindstedtsvägen 24

Här finns information om miljö och hållbar utveckling på KTH.

Till sidans topp