Projektledare (ska omarbetas)

Projektledarrollen är under omarbetning för att bli en del av CSC-skolans Ledarwebb. Den kommer att publiceras i sin nya form under hösten 2017. Ledarwebben är CSC-skolans stöd till chefer och andra ledare med verktyg och redskap som behövs för att utföra sitt uppdrag.

Sidorna här under Projektledare kommer att ligga kvar som stöd tills de nya sidorna publiceras.

Till sidans topp