Övriga roller

Övriga roller är under produktion för att bli en del av CSC-skolans Ledarwebb. De kommer att publiceras med början från och med maj 2015.

Övriga roller är utifrån CSC-skolans delegation exempelvis: 

  • Skolchef
  • Vice skolchef
  • GA – Grundutbildningsansvarig
  • PA – Programansvarig
  • FA – Forskarutbildningsansvarig
  • Verksamhetscontroller
  • Avdelningschef (centrumchef)
  • Projektledare
  • Stabschef
  • Enhetschef
Till sidans topp