Om ledarwebben

Ledarwebben samlar och länkar information från UF, CSC och andra sakägare, exempelvis försäkringskassan, migrationsverket och arbetsgivarverket, och skapar en karta över den ekologi som en chef behöver orientera sig i på skolan. Processer har reviderats, knutits ihop och tydliggjorts. Inspirerade av slutsatserna från AAE har alla stabens enheter samarbetat med sina delar för att erbjuda ett transparent informationsperspektiv där chefens behov sätts i centrum.

Ledarwebben lanseras först för avdelningschefer och under våren även för andra chefs- och ledarkategorier.

Ledarwebben ser vi framför oss vara ett möjligt frö för en KTH-gemensam satsning på chefsinformation riktad mot skolnivån. CSC:s stab tror på ett gemensamt förvaltningstänk som möjliggör en än bättre utbildning, forskning och samverkan.

Staben på CSC kommer gärna ut och berättar mer om vår Ledarwebb (kontakta Mattias Wiggberg  wiggberg@kth.se och ser fram mot att utöka samarbetet tillsammans med andra delar av KTH.

Till sidans topp