Vinnova: Informationsdag 14/3 om COST

Publicerad 2016-12-13

Vinnova välkomnar dig till ett informationsmöte om COST, European Cooperation in Science and Technology

14 mars kl 10:00-15:00, Vinnova på Mäster Samuelsgatan 56

COST syftar till att organisera och samordna forskning och utvecklingsprojekt vid universitet, institut och industrier i Europa, så att de nationella resurserna nyttjas mer effektivt. Samarbeten inom COST kanaliseras via så kallade COST-Aktioner, som kan beskrivas som kraftsamlingar inom olika ämnesområden. Det finns ingen central projektfinansiering inom COST, men COST kan ge bidrag till nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan projekten.

Föranmälan krävs. Mötet kommer även att webbsändas på www.vinnova.se.

Läs mer på Vinnovas sida.

Till sidans topp