CSC Budget, kalkyl och bemanning

Budgetering görs på tre nivåer på skolan: projekt, avdelning och skola. För grundutbildningen görs bemanning och budgetering helt på skolnivå av ämnesstudierektorerna.

Budget och kalkyl på projektnivå

Projektkalkyl vid ansökan

Kalkyl ska upprättas i samarbete med avdelningsekonomen. Obs att det alltid ska göras en fullständig kalkyl med alla kostnader och all förväntad finansiering även då finansiären bara vill ha uppgifter om vissa kostnader. Kalkylen ska också göras när man är medsökande i någon annans ansökan. Se sidorna för projekthantering: Projekthantering ansökan

För EU-projekt ska kalkylen godkännas av skolans EU-ekonom. Särskilt stöd finns också på KTH EU-projekt Budget och EU-samfinansiering

Projektbudget vid projektstart

Projektbudget ska upprättas tillsammans med avdelningsekonomen för hela projekttiden samt för innevarande år i avdelningens budget- och bemanningsplanering. För EU-projekt tas hjälp av skolans EU-ekonom.

För EU-projekt finns särskilt stöd på KTH EU-projekt Budget och EU-samfinansiering

Avdelningsbudget och bemanning

Alla projektbudgetar samlas i en avdelningsbudget. Budget kan läggas in årsvis för flera år. Avdelningens verksamhetscontroller och/eller avdelningsekonomen går igenom bemanning och övriga kostnader för alla projekt och personer med projektledarna.

Det totala ansvaret för bemanningen ligger hos avdelningschefen. Avstämning görs mot studierektors behov i grubemanningen.

Årets budgetar sammanfattas i en avdelningsbudget per projektledare och projekt. Totalbudgeten per avdelning registreras i skolans årsbudget till KTH i december.

Grundutbildningens budgetering och bemanning

Grundutbildningen budgeteras för avdelningens GRU-projekt av avdelningens studierektor i samarbete med avdelningsekonom. Studirektor ansvarar även för grundutbildningens bemanning.

Skolbudget

En total skolbudget upprättas centralt på skolan i december enligt KTHs årsbudgetcykel och registreras per verksamhet och avdelning.

Till sidans topp