Utvecklingssamtal

Målet med utvecklingssamtalet är att chefen ska föra en dialog med sina medarbetare minst en gång om året. Samtalet är en personlig och ömsesidig  dialog mellan chef och medarbetare och ett verktyg för chefens planering av verksamheten.

Dialogen syftar till att främja personlig utveckling, god arbetsmiljö och kontinuerlig organisationsutveckling.

För att få ett bra, konstruktivt utvecklingssamtal är det viktigt att förbereda sig CSC skolan har därför tagit fram materialet nedan som ska fungera som stöd för dig som medarbetare.

Utvecklingssamtal- Medarbetarens förberedelser (pdf 17 kB)

Till sidans topp