Timlönebelopp

Anställningsbekräftelse måste alltid finnas för alla som anlitas förutom opponenter, ledamöter och gästföreläsare.
Beroende på befattning listas de olika timlönebeloppen nedan.

Timlönebelopp

KTH uppdaterar årligen timlönebelopp. Från 1 juli 2016 finns endast fasta timlönebelopp dvs inga andra nivåer utbetalas. Se länk: KTH's timlönebelopp

Vid utfört arbete ska ett underlag fyllas i -

Studenter som handleder/övningsassar/föreläser:

Notera att dessa timmar (numera) inte inkluderar förberedelsetid. All förberedelsetid, enligt överenskommelse, måste därför anges explicit. Riktlinje för mängd förberedelse är följande:

Förberedelsetid för en (1) lab.handledningstimme +15 minuter
Förberedelsetid för en (1) övningstimme +1 timme
Förberedelsetid för en (1) föreläsningstimme +2 timmar
Förberedelsetid för övrigt arbete 0

Förberedelsetid förläggs alltid på dagtid vardagar, i anslutning till schemalagd undervisningstid. Den totala tiden för undervisning och förberedelse rapporteras därför in på datumet för den schemalagda undervisningen. Undantaget är den schemalagda undervisning som sker under helger, då förberedelsetid genomförs och därför rapporteras separat under föregående veckodag/ar.

Notera att tillägg för undervisning vid obekväm arbetstid (OB-tillägg) rapporteras separat, d.v.s. inrapportering sker av både arbetad tid under dagen och arbetstid som är förlagd utanför ordinarie arbetstid och genererar OB-tillägg (efter kl 19 på vardagar och helger) dvs OB-tiden rapporteras dubbelt för att generera det extra tillägget.

I det fall förberedelse måste ske på obekväm arbetstid ska överenskommelse med ansvarig finnas.

Sakkunniga och opponenter

Underlaget lämnas till Service center som sköter detta.

Anställda med månadslön

Som anställd på KTH med månadslön kan inte timlön betalas ut för annat arbete än sådant som är helt skilt från den ordinarie anställningens arbetsuppgifter. I det fall detta sker ska dessa timmar rapporteras som övertid (mertid) och bli godkänt av närmaste chef, även vid en anställning som inte är på heltid. Om arbetet planeras ske en längre tid kan även omfattningen ökas via anställningsavtalet.

Deltidsanställda får mertidstillägg med 1/165 av månadslönen per timme upp till 100 %. Heltidsanställda kan få övertidstillägg för beordrad övertid (inte forskning eller egenutveckling) med 1/126 av månadslönen per timme, men högst 150 timmar om året.

Mer information finns i det lokala kollektivavtalet.

Till sidans topp