Introduktionsplanering

Det är viktigt att alla nyanställda får en bra start, vilket innebär att de så fort som möjligt ska lära känna sin arbetsplats och veta vad arbetsuppgifterna är. Förutsättningen för det är planering och anpassning av introduktion utifrån var persons behov. Materialet i denna checklista bör kompletteras med avdelningsspecifik information och introdouktionsmaterial.

  Introduktionsprocess.pdf (pdf 291 kB)


Till sidans topp