Checklista vid ankomst

Vid ankomst/ Upon arrival

Kollat att nödvändiga beslut, avtal finns/ Checked that needed contract, decisions exists JA/YES

Om personen kommer från utlandet/ If the person is from another country

Personen är registrerad hos relocation/ The person has registered at relocation service

Anmälan Relocation service/ Registration Relocation services

JA/YES

Personen har informerats om personnummer/ The person is informed about personal number (civic number)

JA/YES

Generell information/ General Information

Gått igenom introduktionsmaterialet/ Gone through the introductory material           

(Om personen är från utlandet är det viktigt att utgå ifrån det engelska materialet/ If the person Is from another country it is important to use the English version)

Engelskt utskick till nyanställd/ English mailings to new employee

Svenskt utskick till nyanställd/ Swedish mailings to new employee

JA/YES

Personifierat profilsidan/ Personalized profile page

JA/YES

E-post signatur/ Email signature

JA/YES
Genomfört rundvandring på avdelningen/ Conducted tour of the department JA/YES

Bokat introduktiontillfälle- KTH/ Booked introduction- KTH

Anmälan KTH:s introduktion/ Registration KTH introduction

JA/YES

Informerat om organisationen/ Informed about the organization                                

  • Arbetsplatsträffar/ Workplace meeting
  • Brandskydd & Kris/ Fire safety and crisis management Sve/Swe, Eng
JA/YES
Varit vid servicecentret/ Visited the service center    JA/YES

Vid ankomst as PDF/ Upon arrival as PDF (pdf 24 kB)

Till sidans topp