Intyg

Ange alltid vilken typ av information du behöver ha med i ditt intyg. Standardintyget innehåller ditt fullständiga namn, personnummer, anställningsform samt att du är anställd på skolan för datavetenskap och kommunikation/ antagen till forskarutbildningen på skolan för datavetenskap och kommunikation. Behöver du mer uppgifter på ditt intyg ska du uppge det i din förfrågan.

De olika typer av intyg HR kan hjälpa dig med är följande.
 

Intyg om anställning

Innehåller:

 • Från och med vilket datum anställningen startade.
 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Anställningsform 
 • Månadslön (Vid förfrågan)

Intyget kan behövas t. ex. vid ansökan om uppehållstillstånd.
Förfrågan skickas till human-resources@csc.kth.se

Intyg vid resa

Kan innehålla:

 • Från och med vilket datum anställningen startade - I det fall personen är anställd
 • Från och med vilket datum personen är antagen till forskarutbildningen - I det fall personen är antagen doktorand.
 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Anställningsform 
 • Försäkring
 • Syfte med resan
 • Längd på resan

Vid resa i tjänsten brukar olika länder vilja veta olika mycket om den kommande vistelsen.
Se till att undersöka vilken information som efterfrågas och meddela detta vid förfrågan.
Förfrågan skickas till human-resources@csc.kth.se

Tjänstgöringsintyg - efter anställning

Detta intyg sammanfattar anställningsperiod och kan skickas vid förfrågan. Ange vilken adress intyget ska sändas till vid förfrågan.

Innehåller:

 • Fullständigt namn,
 • Personnummer,
 • Sammanställning av samtliga anställningsperioder,
 • Omfattning av samtliga anställningsperioder i procent,

Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning.
Förfrågan skickas till human-resources@csc.kth.se

Arbetsgivarintyg

Innehåll

Arbetsgivarintyg är särskilt utformad för a-kassan och det är KTH centralt som ska fyller i blanketten. På intyget framgår arbetsförhållanden och övriga uppgifter som behövs för att bedöma medarbetarens rätt till ersättning.

Detta intyg kan endast personalavdelningen centralt skapa. Kontakta personalavdelningen via persadm@kth.se för hjälp.
Uppge namn och personnummer vid förfrågan.

Intyg om antagning

Innehåller:

 • Från och med vilket datum du blev antagen till forskarutbildningen.
 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Finansieringsform
 • Aktivitetsgrad
 • Månadslön (vid förfrågan)

Förfrågan skickas till   fu-adm@csc.kth.se

Betyg

Intyg och betyg innehåller i princip samma information, men intyget saknar vitsord och omdömen.
Vill du ha ett betyg kan du kontakta din närmaste chef.

Till sidans topp