Företagshälsovård (FHV)

Alla anställda kan själva vända sig till företagshälsovården i arbetsrelaterade frågor av både fysisk och psykosocial karaktär.

För mer information och kontaktuppgifter, gå till KTHs centrala sidor om Företagshälsovård.

För kontakt vänd dig till närmaste chef eller kontakta human-resources@csc.kth.se .

Till sidans topp